ÜMUMİ TƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN, LİSEY VƏ GİMNAZİYALARIN I SİNFİNƏ ELEKTRON SƏNƏD QƏBULU SİSTEMİ

Komandamız 5-6 ildir ki, bu vacib və genişmiqyaslı layihənin həyata keçirilməsinə böyük həvəslə yanaşır. Hər il 100 mindən çox sorğunu qəbul edən dövlət və sosial əhəmiyyətli layihənin həyata keçirilməsi - bizə olan etimadın təzahürüdür, bununla belə biz böyük məsuliyyət daşıyırıq.

Layihənin reallaşdırılması zamanı proqramlaşdırma və təhlükəsizlik sahəsində yeni işləmələr və standartlar nəzərə alınmışdır. Saxlanılan və ötürülən məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək vəzifəsi "Professional IT" şirkəti üçün əsas vəzifələrdən biridir. İnkişaf etmiş sistem irihəcmli məlumatların saxlanılmasına, təsadüfən silinməkdən qorunmasına və etibarlı bir ehtiyat sisteminə malikdir.

Həllin tətbiqindən sonra Təhsil Nazirliyi öz imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirib və bütün məktəblərdə qəbul prosesinə nəzarət və monitorinq işinin effektivliyini artırmışdır. Bu cür uğurlu həll, həm də Ədliyyə Nazirliyi və IAMAS dövlət xidmətlərinə, eləcə də sms-bildiriş sisteminə qoşulma sayəsində mümkün olmuşdur.

Asan və İntuİtİv anlaşılan İnterfeys

Qəbul sistemi şərti olaraq üç hissədən ibarətdir:
vətəndaşlar üçün istifadəçi interfeysi;
məktəb və liseylər üçün bölmə;
Bakı şəhər Təhsil İdarəsinin işçiləri üçün əlçatan daxili idarəetmə sistemi.

İstifadəçi interfeysinin həyata keçirilməsi prosesində biz, şagirdlərin məktəbə qeydiyyat proseduruna müxtəlif əhali qrupunun (yaşa görə, kompüter savadı səviyyəsinə görə və s. ) cəlb olunduğunu nəzərə almışıq. Bu səbəbdən biz intuitiv anlaşılan, münasib və istifadə qaydası asan olan məhsul yaratmağa çalışdıq.

Məsələn, şagird və valideynin ümumi qeydiyyat prosesi cəmi 3-4 sahənin doldurulmasından ibarətdır. Bu cür qeydiyyat, həm də Ədliyyə Nazirliyi və IAMAS dövlət xidmətlərinə, eləcə də sms-bildiriş sisteminə qoşulma sayəsində mümkün olmuşdur.

İstiİfadəçİ İnterfeysİnİn funksİyaları və modulları

Qeydiyyat və parolun bərpası

Pasport məlumatlarının avtomatik alınması (IAMAS)

SMS və E-mail vasitəsilə bildirişlər

Məktəb işarələri ilə interaktiv xəritə. Tip, sektor və rayona görə məktəb seçimi

Daxili bildirişlər və ipucları

İmtahanlara və hazırlıq qruplarına yazılış

Administrasiya ilə ünsiyyət üçün daxili çat

Fərdi məlumatların redaktəsi

Nəticə və qəbul prosesinin statusu

Daxİlİ İdarəetmə sİstemİnİn funksiyaları və modulları

Onlayn rejimdə boş yerlər göstərilməklə interaktiv məktəb xəritəsi

Sinif və proqnozların formalaşdırılması

Valideynlər və uşaqlar üzrə axtarış

Müsahibələrin nəticələrinin modulu

Statistika, hesabatlar və proqnozlar

Alternativ təhsil formalarının idarəetməsi

Vəzifə və hüquqların məhdudlaşdırılması

Məktəb və liseylərin idarəetməsi

Məktəbəqədər hazırlıq

Gündəliyə daxil edilmə sistemi və fəaliyyət jurnalı

İllər üzrə arxivləşdirmə sistemi

Lisey və gimnaziyalarda müsahibələrin idarəetməsi

Təhsİl İdarəsİ üçün həllİn tətbİqİnİn nətİcələrİ

Həllin tətbiqindən sonra Təhsil İdarəsi öz imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmiş və bütün məktəblərdə qəbul prosesinə nəzarət və monitorinq işinin effektivliyi artmışdır. Sistemdə bütün hərəkətlər gündəliyə daxil edilir və fəaliyyət jurnalına yazılır, bununla da istifadəçi və məktəb direktorlarının bütün addımları öyrənməsi əlçatan olur. Eyni zamanda administrasiya lisey və gimnaziyalarda müsahibələrin tarixi və nəticələri barədə məlumat alır.

İdarənin işçiləri məktəblərin onlayn rejimdə doldurulması tempini izləmək imkanına malikdirlər. (interaktiv xəritənin köməyi ilə) Bu isə onlara vəziyyətdən asılı olaraq düzəlişlər etməyə, çoxlu sayda müxtəlif hesabat və statistik hesablamalar aparmağa, dəqiq məlumatlara əsaslanaraq planlaşdırmağa imkan yaradır.

Təhlükəsİzlİk və etİbarlılıq

Layihənin reallaşdırılması zamanı proqramlaşdırma və təhlükəsizlik sahəsində yeni işləmələr və standartlar nəzərə alınmışdır. Saxlanılan və ötürülən məlumatların təhlükəsizliyi ilə bağlı vəzifə şirkətimizin əsas öhtəliklərindən biridir. Hazırlanmış sistemin etibarlı SSL-sertifikatı, məlumatların çoxmərhələli keşlənməsi, təsadüfi pozulmadan müdafiə, etibarlı ehtiyat köçürmə sistemi vardır.

Əlaqə

Azərbaycan Respublikası,

Bakı ş., Badamar plaza, Hacı Murad küç., 1/1

T: (+994 12) 480-20-27

M: (+994 51) 250-95-40

М: (+994 50) 225-53-20

info@profit.az

Layİhə sİfarİş etmək