Veb-həllər (saytlar, portallar və İntranet layİhələr)

CMS, CRM, ERP sİstemlərİn yaradılması

Mobİl proqramların və oyunların hazırlanması

Tətbİqİ proqramlaşdırma (desktop proqramları)

Layihələr

Prinsiplər

Şirkət haqqında rəqəmlər

-dən çox 100
Həyata keçİrİlmİş layİhə
4250 GÜN
Fasİləsİz İşləyİrİk
85 %
Müştərİ bİzə yenİdən müracİət edİr
-dən çox 200.000
İnsan bİzİm layİhələrİmİzdən faydalanıb
3587 km
Bİzİm ən uzaq məsafədə yerləşən müştərİmİz

Bizim müştərilərimiz

Əlaqə

Azərbaycan Respublikası,

Bakı ş., Ə. Orucəliyev küç. 24a

Т: (+994 12) 567-12-31

М: (+994 77) 330-32-23

info@profit.az

İdeyalarınız var?
Gəlin onları müzakirə edib həyata keçirək!
Layİhə sİfarİş etmək