Şİrkət haqqında

"Professional IT” şirkəti - müasir biznes üçün yeni informasiya texnologiyaları və proqram təminatının işlənməsi sahəsində effektiv həllər təchizatçısıdır.

Komandamız - təcrübəli proqramçılar, layihə menecerləri və tətbiq üzrə mühəndislər kollektividir.

Şirkət 2010-cu ildə təsis olunub. Şirkətin fəaliyyət göstərdiyi dövr ərzində biz 100-dən çox layihə həyata keçirib tətbiq etmişik, çoxlu sayda müştəri ilə əməkdaşlıq qurmuşuq və işimizin bütün mərhələlərində əsaslandığımız peşəkar prinsiplər və standartlar kompleksini hazırlamışıq.

Biz müştərilərimizə onlara bizneslərini yeni səviyyəyə qaldırmağa imkan verən proqram təminatını icad etməyə, yaratmağa, hazırlamağa və tətbiq etməyə kömək edirik. Bizim həllərimiz dövlət qurumları, maliyyə təşkilatları, sənaye müəssisələrində və özəl sektorda istifadə olunur.

Bİz müştərİlərİmİzə onlara bİzneslərİnİ yenİ səvİyyəyə qaldırmağa İmkan verən proqram təmİnatını İcad etməyə, yaratmağa, hazırlamağa və tətbİq etməyə kömək edİrİk.

Elə bu səbəbdən də, biz əminliklə deyə bilərik ki, bu günkü gündə bizim şirkət istənilən mürəkkəblikdə olan layihəni hazırlayıb təqdim edə bilər. Korporativ saytdan başlayaraq bir sıra şöbə və ya müəssisələrin işini avtomatlaşdıran iri ağıryüklü kompleksli həllə qədər.

Biz öz işimizdə yeni veb-həll, texnologiya və üsullardan istifadə edirik. Biz internet texnologiyaları sahəsində son yenilikləri daim izləyir, bu mütərəqqi metodları layihələrimizdə tətbiq edirik.

"Professional IT" komandası yeni tanışlıqlara və görüşlərə həmişə şaddır. Sifarişçilərimizin əksəriyyəti bizim dost və tərəfdaşlarımız olur və biz belə bir əməkdaşlığı dəstəkləyib daha da gücləndirməyə şadıq.

Xİdmətlərİmİz

 • B2C, B2B veb-həllərİ

  Sayt, portal və intranet-saytların yaradılması.

 • CMS, CRM, ERP sİstemlərİ və veb-utİlİtlərİn yaradılması

  Ağır yüklü veb-utilitlər və SaaS-servislərin hazırlanması. Təşkilatların biznes-proseslərinin avtomatlaşdırılması.

 • Mobİl appların və oyunların hazırlanması

  Veb, nativ və hibrid proqramların iOS və Android üçün hazırlanması. Veb-appların mobil platformaya adaptasiya və optimallaşdırılması.

 • Tətbİqİ proqramlaşdırma

  İstənilən mürəkkəblikdə və miqyasda desktop proqramlarının hazırlanması

 • Banner və təqdİmatların hazırlanması

  Html5 и Adobe Flash texnologiyalarından istifadə etməklə banner və təqdimatların hazırlanması.